Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.09.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.09.2019 ora 07.00 – 04.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Jijiei și afluenții Prutului superior și relativ staționare pe celelalte râuri.
S-au produs scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debitele pe râurile din nord-estul țării ca urmare a precipitațiilor înregistrate.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bârzava, Moraviţa, Bârlad, Tazlău, pe cursul superior al Crasnei, pe unii afluenți ai Someșului (Ilișua, Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Iara, Vișa), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu), Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei) şi pe afluenţii Prutului.
În interval au fost emise 6 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.09 – 04.09.2019 a fost în scădere,  având  valoarea  de  2600  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Calafat – Bechet. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.09.2019 ora 07.00 – 05.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței, Moldovei și Sucevei, pe afluenții Oltului mijlociu și inferior și doar prin propagare pe cursul mijlociu al Someșului și pe cel superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inudații locale și creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri din centrul, sudul țării și din zona de munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai importante cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staţionar (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere.