Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.08.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.08.2020 ora 07.00 – 04.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Mureşul inferior, Bega inferioară, Timişul mijlociu şi inferior, Bârzava, Moraviţa, Cibin, Olteţ, Prahova, pe cursurile superioare ale râurilor Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului, Rm. Sărat, bazinul superior al Jijiei şi bazinul inferior al Putnei.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+15) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.08.2020 ora 07.00 – 05.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Se va menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la stația hidrometrică  Şiviţa (360+7) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.