Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
03.07.2021 ora 07.00 – 04.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea şi bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeşului şi Ialomitei unde au fost staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte din Maramureș, Transilvania și Moldova datorită precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, însemnate cantitativ, căzute în interval.
În interval s-a situat peste COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Topolog la s.h. Saraiu (300)-jud.CT.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Siret, Neajlov, Glavacioc, Sabar, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul Someșului Mare, pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Prut.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 70 din 03.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.07.2021 – 04.07.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.07.2021 ora 07.00 – 05.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea şi bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeşului şi Ialomitei unde vor fi staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi munte din nordul, centrul și estul țării datorită  precipitaţiilor torențiale, sub formă de aversă, însemnate cantitativ, prognozate. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 70 din 03.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.