Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.07.2020 ora 07.00 – 04.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, , Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Trotușului și bazinele superioare ale Bistriței, Moldovei, Sucevei și Jijiei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Prut – aval Ungheni.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sud – vestul, vestul., centrul și nordul țării, datorită averselor de scurtă durată cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează  la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Arieș, Târnava Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bistrița (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, pe afluenții Mureșului inferior, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Trotuşului, pe cursul Prutului şi mai mici (10-30%) pe cursul superior şi mijlociu al Jijiei şi pe râurile din bazinul Bârladului.
 
Se situează peste:
– COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Stânca-aval (375+43)-jud.BT Prut – Drânceni (700+1)-jud.VS şi Prut – Fălciu (600+22) – jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+14)-jud.IS, Prut – Prisăcani (520+76)-jud.IS,  Bârzava – Gătaia (375+37) – jud. TM
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:, Prut – Oancea (440+94)-jud.GL,  Prut – Şiviţa (360+)-jud.GL. şi Jijia – Chipereşti (400+90)-jud.IS și Bârzava – Partoș (50+95) – jud. TM
 
În interval s-au situat peste COTA DE INUNDAȚIE  râul Vornic la s.h. Râmna (260+4) – jud. CS și peste COTA DE ATENȚIE râul  Sașa la s.h. Poieni (50 + 25) – jud. TM, 
 
În interval au fost emise treisprezece AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 30 din 03.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.07 – 04.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6500 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii, staționare pe sectorul Brăila – Galați și în creștere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.07.2020 ora 07.00 – 05.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Trotușului și numai prin propagare pe Prut aval Prisăcani.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri  mici din zonele de deal și de munte cu precădere din jumătatea de vest a ţării, datorită averselor de scurtă durată cu carcter torențial, prognozate.
 
Ca urmare a propagării viiturilor, pe râul Prut și Bârzava se vor situa peste:
– COTELE DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+44) – jud. BT, la s.h. Prisăcani (600+5) – jud. IS,  la s.h. Drânceni (700+8) – jud. VS şi la Fălciu (600+35) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
– COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Ungheni (600+5), la s.h Oancea (550+5), Bârzava – Partoș (200+70) – jud. TM
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice:  Jijia – Chiperești (400+86) – jud.IS, Prut –, Prut – Şiviţa (360+10)-jud.GL și Bârzava – Gătaia (350+15) – jud. TM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 30 din 03.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (6500 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.