Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.07.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului şi Jijiei şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde vor fi în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele Crasna, Barcău şi bazinele superioare şi mijlocii ale Crişurilor unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Argeșului și Prutului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Olt – Hoghiz (350+105)-jud.BV, 
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (210+3)-jud.CV, Olt – Podu Olt (350+18)-jud.BV, Jijia – Victoria (450+28)-jud.IS, Miletin – Hâlceni (250+18)-jud.IS.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.07 – 04.07.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5300 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.07.2018 – 05.07.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al  Prutului și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele Crasna, Barcău şi Crişuri unde vor fi relativ staţionare. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile din bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu al Oltului, cursul inferior al Siretului, cursul superior al Prutului şi râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Jijiei.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.