Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pentru intervalul 02.04.2018 ora 07.00 – 03.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe Târnava Mare, Moraviţa, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Crişului Alb, Mureşului, Timişului, Jiului şi pe cursurile inferioare ale Turului, Barcăului, Crişului Negru, Bârzavei şi Prutului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+90)-jud.SM, Barcău – Sălard (510+22)-jud.BH, Crişul Negru – Talpoş (680+34)-jud.BH şi Zerind (600+23)-jud.AR, Urlui – Furculeşti (150+44)-jud. TR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+17)-jud. IF.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 01.04.2018 până la data de 02.04.2018, ora 24:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02 – 03.04.2018 a fost staționar, având valoarea de 10100 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Tr.Măgurele Olteniţa – Călăraşi, Hârşova – Brăila şi la Tulcea, în creștere pe sectorul Zimnicea – Giurgiu şi la Cernavodă şi staţionare  pe sectorul Galaţi – Isaccea.
Nivelurile se situează peste:
FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova (660+11) – jud. CT;
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (600+51) – jud. DJ, Corabia (550+37) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+40) – jud. TR, Zimnicea (610+30) – jud. TR, Olteniţa (630+5) – jud. CL, Feteşti (665+6) – jud. IL, Cernavodă (600+33)– jud. CT, Brăila (610+24) – jud. BR și Galaţi (600+17) – jud. GL;
FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+8) – jud. MH, Calafat (550+40) – jud. DJ, Giurgiu (570+68) – jud. GR, Călăraşi (550+67) – jud. CL, Vadu Oii (600+62) – jud. CT, Isaccea (380+115) – jud. TL și Tulcea (320+80) – jud. TL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.
 
 
 
Prognoza hidrologică pentru intervalul 03.04.2018 ora 07.00 – 04.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Timişului şi Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare. 
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+50)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+50)-jud.SM, Barcău – Sălard (510)-jud.BH, Crişul Negru – Zerind (600+60)-jud.AR, Urlui – Furculeşti (150+20)-jud. TR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+5)-jud. IF.
 
b) DUNĂRE 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (10300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet – Galaţi și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste:
FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova (660+10) – jud. CT;
FAZA a II-a DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Bechet (600+45) – jud. DJ, Corabia (550+32) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+38) – jud. TR, Zimnicea (610+29) – jud. TR, Olteniţa (630+3) – jud. CL, Feteşti (665+5) – jud. IL, Cernavodă (600+30) – jud. CT, Brăila (610+22) – jud. BR și Galaţi (600+15) – jud. GL; 
FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+28) – jud. MH, Calafat (550+48) – jud. DJ, Giurgiu (570+67) – jud. GR, Călăraşi (550+65) – jud. CL, Vadu Oii (600+60) – jud. CT, Isaccea (380+115) – jud. TL și Tulcea (320+80) – jud. TL.
Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.