Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.03.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.03.2021 ora 07.00 – 04.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, cele din Dobrogea, afluenții Prutului inferior, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinele superioare ale râurilor: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și Nera, unde au fost relativ staționare și cursul mijlociu al Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței au fost în ușoară restrângere și diminuare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinul superior al Jiului, pe cursul Siretului și cursul superior al Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.03.2021 – 04.03.2021 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Oltenița – Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.03.2021 ora 07.00 – 05.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bîrzavei, Carașului, Nerei, Cernei, unde vor fi în scădere și cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, se pot înregistra pe unele râuri mici din zonele montane.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale râurilor Moldova și Bistriţa vor fi ȋn uşoară restrângere şi diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și    Călărași – Tulcea și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Oltenița.