Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.03.2020 ora 07.00 – 04.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale Moldovei, Bistriţei şi Buzăului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, au fost în diminuare şi restrângere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Negru, Crişul Repede, Arieş, Caraș, Nera, Siret, Suceava, Moldova, în bazinul superior al Someşului, pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.03.2020 – 04.03.2020 a fost  în creștere, având valoarea de 5100 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Cernavodă și în scădere pe sectorul Hârșova – Tulcea.
 
    Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.03.2020 ora 07.00 – 05.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Buzăului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Brăila și relativ staţionare pe sectorul Galaţi – Tulcea.