Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare.
Creşteri însemnate de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE datorită efectului combinat al precipitațiilor importante căzute în interval și cedării apei din stratul de  zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș, Crișana, nordul Transilvaniei.
Se situează peste  COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb-Crișcior (170+38)-jud.HD, Crișul Alb-Vața de Jos (350+53)-jud.HD.
În interval s-a situat peste  COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza Vadu Izei (300+5)-jud.MM, Mara-Vadu Izei (180+10)-jud.MM, Tur-Negrești Oaș (170+5)-jud.SM, Valea Rea-Huța Certeze (170+2)-jud.SM, Talna-Pășunea Mare (270+3)-jud.SM, Firiza-Firiza (110+6)-jud.MM, Budac-Budacu de Jos (130+5)-jud.BN, Barcău-Marghita (250+2)-jud.BH, Sarsig-Fînețelor (275+15)-jud.BH, Valea Satului-Buceș (160+4)-jud.HD, Ampoi-Zlatna (250)-jud.AB.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost în restrângere, diminuare și eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Buzău, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crișului Alb, Carașului, Jiului, Ialomiței, Bistriței, bazinul inferior al Oltului, care se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare și unele râuri din bazinele Jiu, Olt inferior, Bârlad și Jijia care au valori sub 30% din aceste medii.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 02.02.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.02.2018 – 04.02.2018 a fost  în scădere,  având  valoarea  de  6200  m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.02.2018 – 05.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor  prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde vor fi relativ staţionare și râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului și Bistriței, unde vor fi în scădere.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită propagării se vor înregistra pe cursurile inferioare ale râurilor mari din Maramureș și Crișana, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe cursurile inferioare ale Turului și Crișului Alb.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării vor fi în diminuare și restrângere.

Se menține în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 02.02.2018 până la ora 15.00.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar  (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Zimnicea.