Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.01.2022 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
03.01.2022 ora 07.00 – 04.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând râurile din bazinele Buzău şi Trotuş), Prut şi bazinul superior al Mureşului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița şi pe cele din Dobrogea debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice Bega, Olteț, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul superior al Timișului şi bazinul inferior al Jiului, unde se situează la valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor din Moldova au fost în diminuare și restrângere. 
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+34)-jud.SM și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş (350+14)-jud.SM și Turulung (360+15)-jud.SM.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 03.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.01.2022 – 04.01.2022 a fost în creștere, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat– Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.01.2022 ora 07.00 – 05.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor in curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare şi bazinele superioare ale Mureşului şi Bistriței.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut şi pe cele din Dobrogea debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în scădere. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară restrângere şi diminuare. 
Se va mai situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur, pe sectorul aval Acumularea Călineşti Oaş (sector îndiguit), ca urmare a viiturii formate anterior.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 03.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.