Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.01.2020 ora 07.00 – 04.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în uşoară extindere şi intensificare fiind prezente pe majoritatea râurilor din zonele de deal şi de munte. 
Curge năboi pe unele râuri din bazinele Someşului, Mureșului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei şi Siretului, precum și pe unii afluenți ai acestuia.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Bistrița, Luncavăț), pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Lonea, Fizeș Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.01.2020 – 04.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Oltenița și în creștere la Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.01.2020 ora 07.00 – 05.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modficări importante, exceptând unele râuri mici din zonele montane din nordul și centrul țării, unde vor fi în uşoară extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia –  Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea.