Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.01.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ușoară datorită efectului combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caras, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului și Crișului Repede.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în scădere.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței și Tazlăului au fost în restrângere, diminuare şi eliminare, iar cele din bazinele superioare ale Mureșului și Sucevei s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile  multianuale  lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Mureș (exceptând afluenții din bazinul superior), Moravița, Cerna, Vedea, Argeș, bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor: Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Nera, Jiu, Olt, Ialomița, Prut şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.01.2018 – 04.01.2018 a fost  în scădere, având  valoarea  de  7000 m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii  ianuarie  (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea – Tulcea şi în creştere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.01.2018 – 05.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Prut, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, bazinul inferior al Oltului și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei și Cernei debitele vor fi în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din zonele de munte din nordul și centrul țării se vor menține fără modificări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (6900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Olteniţa – Tulcea și în creştere pe sectorul Bechet – Giurgiu.