Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.12.2020 ora 07.00 – 03.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului unde au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din nordul și centrul țării au fost în intensificare și ușoară extindere, iar pe cele existente izolat, pe râurile din zonele de deal și munte din sud – vestul și sud – estul țării, s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe unele râuri din bazinul Someșului Mare și din  bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului).
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, cursul inferior al Bistriței şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.12 – 02.12.2020 a fost în scădere,  având  valoarea  de  3300  m3/s,  sub  media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.12.2020 ora 07.00 – 04.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi  în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară diminuare și restrângere, exceptând râurile din nordul țări unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3200 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.