Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.11.2020 ora 07.00 – 03.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Someșului, cursul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crișurilor și bazinul mijlociu al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței și bazinul superior și mijlociu al Oltului, s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Buzău, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Trotușului, Bistriței, cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Râmnicu Sărat și Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.11 – 03.11.2020 a fost staționar, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.11.2020 ora 07.00 – 04.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bacău, bazinul superior al Jiului, cursul Someșului, cursul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crișurilor, Buzăului și bazinul mijlociu și inferior al Jiului, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici, din zona de munte și de deal, din nordul, centrul, și nord-estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi stationar (5300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.