Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.11.2018
ora 07.00 – 03.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile râurilor Vișeu și Iza, unde au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Arieșului, cursurile inferioare ale Mureșului și Begăi, cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursul superior al Trotușului, cursurile mijlocii ale Siretului, Buzăului și Bistriței şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.11 – 03.11.2018 a fost în creştere, având valoarea de 2800 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița și în scădere ușoară pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.11.2018
ora 07.00 – 04.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în scădere ușoară pe sectorul Hârşova – Tulcea.