Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.10.2019 ora 07.00 – 03.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Arad – Radna) unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Motru, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor Mara, Tur, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișurilor (Vl. Roșie, Cigher) și ai Mureșului (Niraj, Comlod,Laslea, Vișa, Domald, Secaș, Strei, Râul Mare),  pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.10.2019 – 03.10.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2400  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost staţionare pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova –  Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.10.2019 ora 07.00 – 04.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staționare.