Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.09.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.09.2021 ora 07.00 – 03.09.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, pe cursurile inferioare ale Timișului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului și pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri, în general în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează  sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.09.2021 – 03.09.2021 a fost în creştere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Cӑlӑraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodӑ – Tulcea. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.09.2021 ora 07.00 – 03.09.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Prutului și râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.