Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
02.09.2018 ora 07 – 03.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând bazinele Putnei, Rm. Sărat, Bârladului), Prut (exceptând bazinul Jijiei) şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Jiu, Vedea, Prahova, Suceava, Moldova, Trotuş,  în bazinul superior al Bistriţei, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureșului, Begăi, Siretului, pe cursul Prutului, pe afluenţii Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul Bârladului, Turului, bazinul superior al Crasnei și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.09 – 03.09.2018 a fost în creștere, având valoarea de 2800 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Hârşova şi în uşoară scădere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.09.2018 ora 07 – 04.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând bazinele Putnei, Rm. Sărat, Bârladului) şi Prut, unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri de deal și de munte din jumătatea de nord a țării, datorită precipitațiilor prognozate şi propagării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi  relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.