Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.07.2019 ora 07.00 – 03.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi în general staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bega, Bârzava, Jiu, Olteț, Ialomița , pe cursurile Vedei și Prutului, pe cursurile superioare ale Carașului și Oltului, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și pe cursul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui și pe unui afluenți ai Mureșului inferior (Domald, Secaș, Cugir, Sebeș, R. Mare, Strei).
În interval s-au emis 3 ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+68)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.07 – 03.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 5400 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.07.2019 ora 07.00 – 04.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vişeu şi Iza şi bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotuşului, Bistriţei, Sucevei şi Moldovei unde vor fi în creşetre datorită precipitaţiilor prognozte şi propagării și râurile din Dobrogea, unde vor fi staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici, în special din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate.
Se va situa peste  COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+60)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Tr.Măgurele – Tulcea ş în creştere pe sectorul Bechet – Corabia.