Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.06.2021 ora 07.00 – 03.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Carașului, Nerei, Jiului, Vedei, Teleormanului, Neajlovului, Glavaciocului, Argeșului, Ialomiței, Siretului și afluenților săi de dreapta, cursul inferior al Timișului, cursul superior al Oltului, cursul superior și mijlociu al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad și pe cursul inferior al Prutului debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș, Mureș, Jiu (exceptând afluenții din bazinul mijlociu), Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Siretului, Putnei, Buzăului, Prutului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat, Bârlad.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râul Teleorman la stația hidrometrică Teleormanu (160+14)-TR și râul Ialomița la stația hidrometrică Siliștea Snagovului (450+28)-jud. IF. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 48 din 02.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.05.2021 – 03.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat– Tulcea. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.06.2021 ora 07.00 – 04.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, afluenților de dreapta ai Siretului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului și Prutului și râurile din Dobrogea, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, în special din jumătatea de est a țării, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate și propagării.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 48 din 02.06.2021. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.