Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.06.2019 ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Jijiei, Bârladului, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. 
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din sudul, sud-vestul ţării și zonele de munte, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, bazinele superioare ale Cernei și Neajlovului, unii afluenţi ai Jiului (Motru, Amaradia), unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul mijlociu şi inferior şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+20)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+36)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+20)-jud. SM, Bega – Balinț (550+2)-jud.TM, Bârzava – Gătaia (375+22)-jud.TM, Bârzava – Partoș (200+20)-jud.TM, Prut – Stânca Aval (300+70)-jud.BT datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind (600+14)-jud. AR, Teuz – Cărand (250+2)-jud.AR, Cigher – Chier (300)-jud.AR, Bega Veche – Pischia (100)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+56)-jud.TM, Timiș – Grăniceri (600+54)-jud.TM, Miletin – Şipote (150+4)-jud.IS, Tecucel – Tecuci (360+5)-jud.IS, Prut – Fălciu (500+30)-jud.VS, Prut – Oancea (440+68)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+68)-jud.GL.
În interval s-au situat peste COTA DE ATENȚIE râul Obârșa la stația hidrometrică Târnava de Criș (160+18)-jud.HD.
Este în vigoare AVERTIZEA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 02.06.2019.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi trei  ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE  pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.06 – 03.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelul Dunării se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice Isaccea – jud. TL (380+15) și Tulcea (320+3)-jud.TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a  precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, exceptând cursul inferior al Turului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din sudul, estul ţării și zonele de munte, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a  precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+26), Crasna – Berveni (590)-jud. SM, Bârzava – Partoș (200+90)-jud.TM
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurile: Tur, Bega, Timiş  și Prut cu valori cuprinse între 10 – 80 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 02.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi fi în creștere (9300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea-jud.TL, cu valori cuprinse între 1-18 cm.