Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.05.2019 ora 07.00 – 03.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile Siret, Prut,  cursurile mijlocii inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi și Timișului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Arieșului, Târnavelor, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, precum și pe cursurile inferioare ale afluenților de dreapta ai Siretului unde au fost în  creștere prin propagare.
Ca urmare a precipitaţiilor cu caracter de aversă, temporar accentuate, căzute în interval s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide și creșteri însemnate de debite pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Carașului și Nerei.
Creşteri însemnate de niveluri şi debite, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din Banat și pe cursul superior al Prutului. 
În interval au fost emise două Avertizări hidrologice pentru fenomene imediate cod portocaliu pentru Prutul superior – amonte acumularea Stânca Costești și o Atenționare hidrologică pentru fenomene imediate cod galben.
Se situează  peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oroftiana (470+136)-jud. BT,
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Luncanilor-Chitid (240+1)-jud.HD, Timiș – Lugoj (150+30)-jud. TM, Șag (300+102)-jud. TM și Grăniceri (600+2)-jud. TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+4)-jud. CS, Goleț – Goleț (270+11)-jud. CS, Bârzava – Partoș (50+112)-jud. TM, Nera – Sasaca Montană (190+30)-jud. CS  și Prut – Rădăuți Prut (290+99)-jud.BT.
 
În interval s-a situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Bârzava – Gătaia  (350+2)-jud. TM,  Caraș – Vărădia (200+31)-jud. CS și Nera – Naidăș (170+38)-jud. CS.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Jiu, Vedea, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței și Bistriței și afluenții Prutului unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.05 – 03.05.2019 a fost în crestere, având valoarea de 5600 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Cernavodă, relativ staționare la Calafat și pe sectorul Hârșova – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.05.2019 ora 07.00 – 04.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile Siret și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului și cursurile inferioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de niveluri și debite pe unele râuri mici din nordul și centrul ţarii, ca urmare a  precipitaţiilor sub formă de aversă, temporar accentuate, prognozate.
Ca urmare a propagării viiturilor anterioare formate pe râul Prut și pe cele din Banat se vor situa peste  COTELE DE INUNDAŢIE râul Prut la staţiile hidrometrice Oroftiana (470+70)-jud. BT și Radăuți Prut (410+10)-jud. BT și peste COTELE DE ATENŢIE cursurile inferioare ale râurilor Timiș, Bârzava, Caraș și Nera.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galaţi şi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.