Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.03.2020 ora 07.00 – 03.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi cursul superior al Bistriţei şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, s-au menţniut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, bazinul superior al Crișului Repede și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Trotușului și Prutului şi pe unii afluenți ai Crișului Alb (Bănești, Sighișoara, Cigher), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.03.2020 – 03.03.2020 a fost  în  creștere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.03.2020 ora 07.00 – 04.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din vestul ţării ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării şi pe cele din zona de munte ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Călăraşi și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.