Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor (cu excepția unor râuri din Crișana și Banat) au fost în uşoară restrângere şi diminuare.
Creşteri de niveluri şi debite ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul superior al Timişului şi din bazinul mijlociu al Crişului Negru.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Prahova, bazinele superioare ale Vișeului și Izei, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiţei și râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.03.2018 – 03.03.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 5600 m3/s,  sub media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.03.2018 – 04.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe râurile din zonele de deal şi de munte din Banat, Oltenia şi Muntenia, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor (cu excepția unor râuri din Crișana și Banat) vor fi în uşoară restrângere şi diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.