Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.01.2022 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.01.2022 ora 07.00 – 03.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheaţă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și afluenții Mureșului inferior unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Prut și cele din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice Prut, Bârlad, Vedea, Gilort, Bega, bazinul inferior al Jiului și bazinul superior și mijlociu al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între între 30 – 90% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor din Moldova au fost în diminuare și restrângere. 
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+24)-jud.SM (cotă ora 3) și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş (350+34)-jud.SM și Turulung (360+36)-jud.SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.01.2022 – 03.01.2022 a fost în creștere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.01.2022 ora 07.00 – 04.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului unde vor fi în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, iar pe cursul inferior al Someșului creșterile se vor datora numai propagării.
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare. 
Sunt posibile ușoare creșteri de debite datorită precipitațiilor lichide, slab cantitativ, prognozate și pe unele râuri mici din nord – vestul țării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară restrângere şi diminuare. 
Se va mai situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur, pe sectorul aval Acumularea Călineşti Oaş (sector îndiguit), ca urmare a viiturii formate anterior.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.