Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.01.2019 ora 07.00 – 03.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Cerna, Nera, Moldova și Suceava unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Caraș, Cibin, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Siret (cu excepția b.h. Bârlad), bazinul superior al Oltului, cursurile superioare ale Prutului și Jijiei şi sub 30% din mediile multianuale pe Moraviţa.
Formațiunile de gheață (predominant gheaţă la mal, izolat năboi și pod de gheaţă) au fost în extindere și intensificare și sunt prezente în bazinele: Buzău, Bistrița, Putna, Milcov, doar izolat în bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Trotușului, Moldovei și pe unii afluenți ai Prutului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.01.2019 – 03.01.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4900 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie  (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.01.2019 ora 07.00 – 04.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții din bazinul inferior al Oltului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață existente vor fi în extindere și intensificare, facându-și apariția și pe alte râuri din zonele de deal și munte din nordul, centrul și estul țării.
Se vor intensifica și extinde podurile de gheață pe unele râuri din bazinele: Suceava, Moldova, Bistrița, Bârlad, Jijia și bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Trotușului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.