Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.01.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Someș, Crișuri, Mureș, Arieș, Timiș, Olt, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Bârzavei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Timișului și Bârzavei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din Banat datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+1)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din zonele de munte din nordul și centrul țării au fost în restrângere, diminuare și eliminare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile  multianuale  lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.01.2018 – 03.01.2018 a fost  în scădere, având  valoarea  de  7100 m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii  ianuarie  (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat –  Tulcea. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.01.2018 – 04.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bistriței, bazinele inferioare ale Oltului, Moldovei și Sucevei, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri mai importante de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul și nord-vestul ţării datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Se va situa în jurul COTEI DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din zonele de munte din nordul și centrul țării vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.