Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.10.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.10.2018 ora 07.00 – 02.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Someșului și Bistriței, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri din Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Prahova, pe cursul inferior al Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Buzăului, cursul superior al Trotuşului, cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița și Bârlad.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.10 – 02.10.2018 a fost relativ staționar,  având  valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În  aval  de  Porţile  de  Fier  debitele  au  fost  relativ staţionare pe sectoarele Gruia – Cernavodă şi Isaccea – Tulcea şi  în uşoară scădere pe sectorul Hârşova – Galaţi.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.10.2018 ora 07.00 – 03.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri din Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare.