Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.08.2019 ora 07.00 – 02.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișuri, Târnave, Siret, Bârlad şi bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului, Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi în scădere pe râurile din bazinul Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, chiar cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe unele râuri din nord-vestul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor insemnate căzute în interval sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial.
În interval s-au situat peste:
–  COTA DE INUNDAŢIE râul Vl. Rea – Huţa Certeze (200+25)-jud.SM;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Moneasa – Moneasa (80+15)-jud.AR şi Moneasa – Rănuşa (200+24)-jud.AR.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Teleajen şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia, Sitna, Bahlui, Tazlău, bazinul superior al Vedei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursurile inferioare ale Begăi, Bistriței, bazinele superioare ale Vedei și Argeșului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, din bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Râul Mare).
În interval au fost emise 8 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.08 – 02.08.2019 a fost în creştere având valoarea de 2800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.08.2019 ora 07.00 – 03.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Siret, Bârlad şi bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului, Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi în scădere pe râurile din bazinul Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, pe unele râuri din vestul, nordul, estul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor însemnate prognozate sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Olteniţa, relativ staţionare pe sectorul Călăraşi – Hârşova şi în scădere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.