Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor cǎzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişul Repede, Târnave, Buzǎu, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul mijlociu al Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere şi relativ staţionare pe Bârzava.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Cerna, afluenţii Jiului şi unii afluenţi ai Argeşului superior, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse intre 30-90% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Dâmboviţa – Dragomireşti (200+52)-jud. IF, Prut – Oroftiana (370+2)-jud. BT, Bârlad – Negreşti (500+10)-jud. VS şi Ciric – Iași (170+22)-jud.IS. 
 În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Bolǎtǎu la staţia hidrometricǎ Poiana Largului (250+50)-jud. NŢ;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Chişindia – Chişindia (150)-jud. AR, Orăştie – Grădiştea de Munte (65+21)-jud. HD, Sibişel – Sibişel (80+40)-jud. HD, Glavacioc – Crovu (200)-jud. GR, Pluton – Pluton (150+27)-jud. NŢ, Topliţa – Pǎstrǎveni (150+5)-jud. NŢ şi Jijia – Dângeni (380+34)-jud.BT, .
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.54 din 01.08.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.08 – 02.08.2018 a fost în scǎdere având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.08.2018 – 03.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scǎdere, exceptând Vedea, cursurile superioare şi mijlocii ale Siretului şi Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş, Jiu, Argeş, Ialomiţa, cursurile inferioare ale Mureşului, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sǎrat şi Bârladului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.54 din 01.08.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.