Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.07.2021 ora 07.00 – 02.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Moravița, Caraș, Nera și Cerna, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș și nordul Moldovei, bazinul superior al Ialomiței, pe afluenții inferiori ai Siretului și Buzăului, ca urmare a  precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă și cu caracter torențial. 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Neagră – Secuieni (300+24)-jud.NT, Bârlad – Negreşti (500+110)-jud.VS (sector îndiguit), Taița –  Hamcearca (250+34)-jud.TL și  Vl. Dunărea – Băltăgești (300)-jud.CT.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE PERICOL râul Bârlad la stația hidrometrică Negreşti (750+102)-jud.VS (sector îndiguit);
COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (140)-jud.BN și Bolătău – Poiana Largului (250+20)-jud.BN;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Rodna (120+23)-jud.BN, Tesna – Coșna (160+40)-jud.SV, Rebricea – Rateșu Cuzei (400+5)-jud.VS.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Firiza, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Prahova, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Someșului Mic, Arieșului, Argeșului, Ialomiței, Putnei, Trotușului, Bârladului, cursul inferior al Ialomiței, râurile din Dobrogea, unii afluenți ai Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza și Bega Veche.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 68 din 01.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 01.07.2021 – 02.07.2021 a fost staționar, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Călărași – Tulcea, în creștere la Calafat și pe sectorul Tr. Măgurele – Oltenița și staționare pe sectorul Bechet – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.07.2021 ora 07.00 – 03.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele hidrografice Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele inferioare ale Begăi, Timișului și Bârzavei, unde vor fi relativ staționare.
În interval se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Vaslui (320+10)-jud.VS ca urmare a propagării viiturii formate în amonte.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, în special pe cele din nordul, centrul și estul țării, ca urmare a  precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 68 din 01.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Hârșova – Tulcea, relativ staționare pe sectorul Bechet – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Cernavodă.