Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită propagării pe Siret, Prut, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile inferioare ale Buzăului, Bistriţei, Trotuşului, Bârladului şi Jijia.  
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Caraş, Cerna, pe cursul inferior al Argeșului şi în bazinul superior al Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Secaş la staţia hidrometrică Colibi (300+20)-jud. AB.
Se situează peste:
– COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Râul Negru – Reci (400+33)-jud.CV;
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Podu Olt (450+97)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+104)-jud.BV, Siret – Drăgeşti (400+8)-jud.BC, Prut – Rădăuţi Prut (410)-jud.BT, Miletin – Şipote (250+27)-jud.IS;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (190+50)-jud.CV, Olt – Feldioara (340+78)-jud.BV, R. Negru – Lemnia (300+11)-jud.CV, Prut – Oroftiana (370+98)-jud.BT, Sitna – Drăcşani (400+35)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+45)-jud.BT, Miletin – N. Bălcescu (310+58)-jud.BT, Miletin – Hâlceni (250+14)-jud.IS, Jijia – Todireni (210+51)-jud.BT, Jijia – Victoria (450+36)-jud.BT, Jijia – Andrieşeni (300+75)-jud.IS, Bahlui – Hârlău (210+50)-jud.IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 01.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.07 – 02.07.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.07.2018 – 03.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe Prut, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Siretului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE râurile din bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul superior al Prutului şi râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Jijiei.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 01.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Olteniţa şi Galaţi – Tulcea, staţionare pe sectorul Călăraşi – Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova  – Brăila.