Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare cu excepția râurilor din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, cursurile superioare ale Argeșului și Ialomiței, cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, cursul mijlociu al Bistriței,cursul mijlociu și inferior al Prutului unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor în curs, a celor prevăzute și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul inferior al Mureșului debitele au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare (mai mari de 100%) pe râurile din bazine hidrografice Vișeu , Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.06 – 02.06.2020 a fost în creştere ușoară, având valoarea de 4050 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și Bechet, în scădere la Calafat și pe sectorul Corabia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.06.2020 ora 07.00 – 03.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotușului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Bistriței, cursul inferior al Prutului, în scădere pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, bazinul superior al Someşului și cursul inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, în special în zona centrală de sud – est și de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ și cu caracter torențial.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4050 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele –Tulcea.