Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.06.2019
ora 07.00 – 02.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Cerna, Vedea, Neajlov superior, Ialomiţa inferioară, Bârlad, unii afluenţi ai Oltului şi Prutului şi cele din  Dobrogea, unde  se  situează  la  valori cuprinse  între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+36)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+49)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+36)-jud. SM, Prut – Stânca Aval (300+70)-jud.BT;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+13)-jud. SM, Tur – Turulung (360+10)-jud.SM, Crișul Negru – Zerind (600+114)-jud. AR, Bega – Făget (220+40)-jud. TM, Bega – Balinţ (450+96)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+20)-jud.TM, Gladna – Firdea(110+4)-jud.TM, Saşa – Poieni (50+8)-jud.TM, Timiş – Lugoj (150+6)-jud.TM, Bistra – Obreja (85+3)-jud.CS, Pogăniş – Valea Pai (200+10)-jud.CS, Olt – Hoghiz (300+10)-jud.BV, Cricovul Sărat – Cioranii de Jos (230+70)- jud.PH, Jijia – Dângeni (380+12)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+10)-jud.BT, Miletin – Şipote (150+75)-jud.IS, Bârlad – Negreşti (500+78)-jud.VS, Tutova – Puieşti (250+31)-jud.VS, Prut – Fălciu (500+34)-jud.VS, Prut – Oancea (440+64)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+65)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Toplog la staţia hidrometrică Saraiu (400+10)-jud.CT.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crişul Alb – Chişineu Criş (600+1)-jud.AR, Orăştie – Orăştie (200+10)-jud.HD, Govojdia – Teliuc (150+2)-jud.HD, Vornic – Râmna (180+4)-jud.CS, Hăuzeasca – Firdea (180+10)-jud.TM, Râul Doamnei – Ciumeşti (200+5)-jud.AG, Teleajen – Moara Domnească (350+44)-jud.PH, Tutova – Rădeni (250+62)-jud.VS, Drislea – Drislea (200+60)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+43)-jud.BT şi Prut – Rădăuţi Prut (290+72)-jud.BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 01.06.2019.
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi 4 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.06 – 02.06.2019 a fost staţionar, având valoarea de 9000 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet – Corabia și relativ staționare pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul (ora 18:00) s-a menținut peste FAZA I DE APĂRARE (380+9).
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.06.2019
ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din nordul, vestul, sudul şi estul ţării, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+40) şi Crasna – Berveni (590+30)-jud. SM:
COTELE DE ATENȚIE  râurile la stațiile hidrometrice: Tur, Crasna, Crișul Negru, Bega, Timiş și Prut cu valori cuprinse între 20 – 90 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 01.06.2019.
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (9000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi relativ staţionare pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul se va menține peste FAZA I DE APĂRARE (380+9).