Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.05.2019 ora 07.00 – 02.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior şi Vedea,  cursul Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Creşteri însemnate de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi a propagării, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din Crişana şi Banat.
Debitele se situează în general la valori  peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Arieș, Buzău, Suceava, Bistriţa, pe cursul Jiului şi în bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Oltului, Trotuşului şi Putnei, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, bazinul inferior al Mureșului şi sub normalele lunare pe celelalte râuri, cu valori cuprinse între 30-90%.
În interval au fost emise trei Avertizări hidrologice pentru fenomene imediate cod portocaliu și o Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate cod roșu.
A fost în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 8 din 30.04.2019 până la ora 24.00.
Conform ultimelor date primite până la ora 6.00, se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiş-Lugoj (250+50)-jud.TM, Bistra-Obreja (150+2)-jud.CS, Pogăniș-Valea Pai (250+70)-jud.CS, Gârlişte-Gârlişte (100+13)-jud.CS, Nera-Sasca Montană (280+36)-jud.CS.
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Negru-Tinca (350+1)-jud.BH, Crişul Alb-Vaţa de Jos (350+98)-jud.HD, Crişul Alb-Gurahonţ (150+26)-jud.AR, Orăștie –Orăștie (200+33)-jud.HD, Luncanilor-Chitid (240+17)-jud.HD, Bega-Făget (220+1)-jud.TM,  Bega-Balinț (450+62)-jud.TM, Saşa-Poieni (50+25)-jud.TM, Gladna-Firdea_G (110+4)-jud.TM, Timiş-Sadova (70+22)-jud.CS, Timiş-Caransebeş (180+34)-jud.CS, Goleţ-Goleţ (270+32)-jud.CS, Feneș-Feneș (70+28)-jud.CS, Sebeş-Tr.Ruieni (250+30)-jud.CS, Bistra-Voislova Bucovei (100+22)-jud.CS, Bistra-Voislova Gară (150+40)-jud.CS, Caraș-Carașova (140+18)-jud.CS, Nera-Dalboșeț (250+10)-jud.CS, Miniş-Bozovici (100+29)-jud.CS, Ciclova-Vrăniuț (150+18)-jud.CS,  Prut-Oroftiana (370+2)-jud.BT.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Bega-Făget (350+14)-jud.TM,   Saşa-Poieni (100+24)-jud.TM şi Bistra-Obreja (230+21)-jud.CS.
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Almaş-Almaşu (220+25)-jud.CJ, Crişul Alb-Vaţa de Jos (450+21)-jud.HD, Orăștie –Orăștie (250+9)-jud.HD, Gladna-Firdea_G (160+2)-jud.TM, Hăuzeasca-Firdea (240+20)-jud.CS, Goleţ-Goleţ (310)-jud.CS, Feneș-Feneș (140+30)-jud.CS,  Sebeş-Tr.Ruieni (320+38)-jud.CS, Bistra-Voislova Gară (200+46)-jud.CS, Nădrag-Nădrag (0+14)-jud.TM, Caraș-Carașova (170+9)-jud.CS, Nera-Dalboșeț (300)-jud.CS,  
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Repede-Ciucea (100+3)-jud.CJ, Crişul Repede-Vadu Crişului (175+51)-jud.BH, Crișul Alb-Crișcior (170+40)-jud.HD,  Strei-Pui (150+14)-jud.HD, Dobra-Dobra (200+8)-jud.HD, Petriș-Petriș (100+10)-jud.AR, Bega – Luncani (-60+29)-jud.TM,  Pogăniş-Brebu (300+62)-jud.CS, Bârzava-Crivaia (150+4)-jud.CS, Nera-Naidăș (170+1)-jud.CS
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.05 – 02.05.2019 a fost în crestere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu, relativ staţionare la Olteniţa  și în scădere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.05.2019 ora 07.00 – 03.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Someșului Mic, Crișurilor, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bârladului, unde vor fi în scădere și râurile bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinul inferior al Oltului și cursul Prutului, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de niveluri și debite pe unele râuri din nordul ţarii, ca urmare a  precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se menţine în vigoare Avertizarea hidrologică nr. 4 pentru fenomene imediate până la ora 9.00.
Se vor situa peste:
 – COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega-Balinț (550+50)-jud.TM, Timiş-Lugoj (250+10)-jud.TM, Nera-Sasca Montană (280+10)-jud.CS.
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Alb-Vaţa de Jos (350+5)-jud.HD, Crişul Alb-Chișineu Criș (600+50)-jud.AR, Bistra-Obreja (60+70)-jud.CS, Pogăniș-Valea Pai (200+10)-jud.CS.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.