Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.02.2020 ora 07.00 – 02.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Buzăului, Bistriței, Moldovei, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor și bazinul inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de munte.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția  râurilor din zonele de deal și câmpie din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și din Dobrogea, au fost în diminuare și restrângere.
Predomină podul de gheață în bazinele superioare ale Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Bârlad, Jijia, pe cursul inferior al Trotuşului, pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa,  Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.02.2020 – 02.02.2020 a fost în creștere ușoară, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.02.2020 ora 07.00 – 03.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Buzăului, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe râurile din Maramureș.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra și pe unele râuri mici din zonele de munte din sudul țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția  râurilor din zonele de deal și câmpie din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și din Dobrogea, vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.   
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet, relativ staționare pe sectorul Corabia – Tr. Măgurele şi în scădere pe sectoarele Zimnicea – Tulcea.