Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.02.2019
ora 07.00 – 02.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crişului Repede, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi cursul superior şi mijlociu al Prutului, unde au fost în scădere uşoară.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
S-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite pe râul Tur – aval s.h. Călineşti Oaş (sector îndiguit), cu depăşirea COTELOR DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din Acumularea Călineşti.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare (peste 100%), mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Cerna, Trotuș, Bârlad, Prut, Jijia, bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Timişului. 
Formațiunile de gheață au fost în diminuare și restrângere.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,5 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 1,50 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,5 km. Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 12 m pe 50% din lungime.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Tur la staţiile hidrometrice Călineşti Oaş (350+7)-jud.SM şi Micula (270+10)-jud.SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.02 – 02.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.02.2019
ora 07.00 – 03.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi cursul superior şi mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere uşoară.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zona montană datorită cedării apei din stratul de zapadă și propagării.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Se va mai situa peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la s.h. Micula (270+20)-jud.SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ceştere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în scădere pe sectorul Călăraşi –  Tulcea.