Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.01.2022 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
01.01.2022 ora 07.00 – 02.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheată şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Târnave, Arieş, în bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomița şi în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi Buzău.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş şi pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Nera, Lotru, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Buzău, bazinul superior şi mijlociu al Jiului, bazinul superior al Argeşului şi pe unii afluenți ai Bistriței (Dorna, Neagra, Bistricioara) şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi şi pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele hidrografice ale Siretului (exceptând bazinul Buzăului) şi Prutului, au fost în uşoară diminuare și restrângere.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Tur la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş (350+39)-jud.SM, Turulung (360+18)-jud.SM şi la Micula (270+39)-jud.SM.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.01.2022 – 02.01.2022 a fost în creștere, având valoarea de 6400 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Isaccea și în scădere la Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.01.2022 ora 07.00 – 03.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinul Turului, Târnavelor, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului, Jiului, Oltului, bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Argeş, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi Buzău, unde vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor, slabe cantitativ prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Izei şi Turului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, pe cele din bazinele superioare ale Izei, Turului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide, slabe cantitativ prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară restrăngere şi diminuare. 
Se va mai situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur, pe sectorul aval Acumularea Călineşti Oaş (sector îndiguit), ca urmare a viiturii formate anterior.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.