Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.01.2021 ora 07.00 – 02.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinele mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, bazinul mijlociu al Jiului și cursul inferior al Mureșului, ca urmare a  precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Mureșului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Târnave, Bârlad și Jijia, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche, cursul superior și inferior al Timișului, afluenții Oltului inferior, Neajlov, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Pe râul Tur, ca urmare a deversărilor controlate pe sectorul îndiguit, se situează:
– peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+16)-jud. SM 
– și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice Călinești Oaș (350+9) și Turulung (360+20) – jud. SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.01.2021 – 02.01.2021 a fost în creştere, având valoarea de 6000 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și relativ în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.01.2021 ora 07.00 – 03.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău și Crișuri și cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi, Timișului și Jiului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile bazinul superior și mijlociu al Mureșului și din Dobrogea debitele vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.