Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.01.2020 ora 07.00 – 02.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Bega Veche, Olt, bazinele superioare ale Crișului Repede, Timișului, Nerei, Argeșului, Ialomiței și pe majoritatea râurilor din estul țării au fost în ușoară extindere şi intensificare. 
Curge năboi pe cursurile superioare ale Someșului Mare, Lăpușului, Mureșului și unii afluenți ai acestuia (Toplița, Răstolița), pe râul Bistrița (afluent al Siretului) și pe afluentul său Dorna, pe unii afluenți ai Oltului (Săliște, Sălătrucel) și pe Moldova inferioară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (exceptând Gilortul), cursul superior al Oltului și unii aflunți din bazinul inferior (Olănești, Bistrița, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crișul Alb, unii afluenţi ai Someşului (Ilişua, Lonea, Fizeș Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna), unii afluenți ai Crișului Negru (Vl. Roșie, Holod, Teuz), unii afluenți ai Trotușului (Uz, Asău, Șușița) și afluenții Bârladului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.01.2020 – 02.01.2020 a fost staţionar, având valoarea de 6300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.01.2020 ora 07.00 – 03.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând afluenții de dreapta ai Siretului și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în ușoară scădere.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente pe râurile din nord-vestul, centrul, estul și izolat în zonele montane din sud-vestul țării vor fi în ușoară intensificare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.