Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.01.2019
ora 07.00 – 02.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Mureșului și Bârzavei, unde au fost în scădere și cursul superior şi mijlociu al Siretului şi cursul superior al Prutului, unde au fot în creştere datorită propagării.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și a cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din Maramureș, Crișana și Transilvania.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bega, Caraș, Cibin, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Siret (cu excepția b.h. Bârlad), bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, în bazinul mijlociu al Timișului, cursurile superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Prutului, Jijiei, cursul inferior al Mureșului şi sub 30% din mediile multianuale  pe Moraviţa.
Formațiunile de gheață prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Arieșului, Argeșului, Prahovei, Buzăului, Moldovei, Trotușului, Oltului şi pe unii afluenţi mici din bazinul mijlociu şi inferior al acestuia, pe râurile din bazinul Bistriţei şi pe unii afluenţi ai Prutului s-au menţinut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.01.2019 – 02.01.2019 a fost în scădere, având  valoarea de  5200  m3/s,  peste media  multianuală a  lunii  ianuarie  (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.01.2019
ora 07.00 – 03.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere și cursul mijlociu al Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din Banat și Crișana.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante. 
Se va intensifica curgerea de năboi pe râurile din nordul, vestul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staționare la Bachet şi în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.