Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.11.2020 ora 07.00 – 01.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Pe râurile mici din bazinele hidrografice ale Argeșului, Ialomiței, bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri din Dobrogea, s-au înregistrat creșteri de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor căzute in interval. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursurile superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Bistriței și pe afluenții acesteia Dorna și Neagra.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Someșul Mic, Caraș, bazinul superior al Cibinului, bazinul mijlociu și inferior al Dâmboviței, cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea, și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Bega Veche, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.11 – 01.12.2020 a fost în scădere,  având  valoarea  de  3500  m3/s,  sub  mediile multianuale ale lunilor noiembrie (4650 m3/s) şi decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.12.2020 ora 07.00 – 02.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheată) existente pe râurile din zonele montane din nordul, centrul și estul țării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.