Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.10.2018 ora 07.00 – 01.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, cursul inferior al Someşului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Arieş, bazinele superioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, pe cursul inferior al Mureșului, cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursul superior al Trotușului, cursurile mijlocii ale Siretului, Buzăului și Bistriței şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.10 – 01.11.2018 a fost în creştere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunilor octombrie (3850 m3/s) şi noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet, în general în scădere pe sectorul Corabia – Brăila şi staţionare pe sectorul Galaţi – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.11.2018 ora 07.00 – 02.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi relativ staţionare pe sectorul Giurgiu – Tulcea.