Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.07.2019 ora 07.00 – 01.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Oltului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotușului, Bistriței, pe unii afluenți ai Mureșului inferior, în scădere pe cursul inferior al Someșului și pe cursul Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri,  chiar cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe unele râuri din vestul, nordul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor insemnate căzute în interval sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial, în special în bazinele superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Târnavelor, Timișului, Oltului, Buzăului, afluenții Mureșului inferior.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râu Fântâna Galbenă la stația hidrometrică – Stâna de Vale (50+6)-jud.BH.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Teleajen și bazinul superior al Turului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Crişul Repede, Târnava Mare, Bistra, Moravița, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, Bahlui, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Bistriței, bazinele superioare ale Vedei și Argeșului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Târnava Mică, Ampoi, Secaș, Sebeş, Strei, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise 7 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și 6 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR.53 din data de 31.07.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.07 – 01.08.2019 a fost staţionar având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.08.2019 ora 07.00 – 02.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Oltului, Bistriței, bazinele superioare ale Begăi, Nerei, Cernei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului și Trotușului, în scădere pe cursul Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, pe unele râuri din vestul, nordul, estul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor insemnate prevăzute sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR.53 din data de 31.07.2019 până la ora 24:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.