Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din Maramureş şi Crişana unde au fost relativ staţionare şi râurile din Dobrogea und au fost în scădere uşoară.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna, afluenţii Jiului şi unele râuri din bazinul mijlociu şi inferior al Bârladului, unde se situeză sub normalele lunare, cu valori cuprinse intre 30-90% din acestea. 
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Dâmboviţa – Dragomireşti (200+51)-jud.IF, Jijia – Dângeni (380+34)-jud.BT, Ciric – Iași (170+35)-jud.IS. 
 În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE: râul Buhai la staţia hidrometrică Pădureni (300+8)-jud.BT
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orăştie – Grădiştea de Munte (65+9)-jud. HD, Jijia – Dorohoi 360+3)-jud.BT
În interval au emise  AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi   ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.53 din 30.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.07 – 01.08.2018 a fost staţionar având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia, în creștere pe sectoarele Calafat – Tr. Măgurele și Călărași – Brăila și relativ staționare pe sectoarele Zimnicea – Oltenița și Galați – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.08.2018 – 02.08.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.53 din 30.07.2018.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.