Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.06.2021 ora 07.00 – 01.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă și cu caracter torențial, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișurilor, Vedei, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Jiului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul inferior al Jiului, bazinul superior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri din țară. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Prahova, bazinul superior al Oltului, cursurile superioare ale Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, cursul inferior al Ialomiței, râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Repede, Bega Veche, Timiș, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad și pe unii afluenți ai Prutului.
În interval s-au situat:
– peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cormaia – Sângeorz Băi (110+4)-jud. BN, Cracău – Magazia (130+5)-jud. NT,
– peste COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Rodna (120+29)-jud. BN.
Se situează:
-peste COTA DE PERICOL râul TOPOLIȚA la stația hidrometrică Păstrăveni (300+40)-jud. NT
– peste COTA DE INUNDAȚIE râul Bolătău la stația hidrometrică Poiana Largului (200+25)-jud. BN
– peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (190)-jud. BN, Agapia – Filioaia (200+10)-jud. NT, Durduc – Frenciugi (400+45)-jud. IS, Sacovăț – Tibana (300+40)-jud. 
În interval au fost emise șapte AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 67 din 30.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 30.06.2021 – 01.07.2021 a fost staționar, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.07.2021 ora 07.00 – 02.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate , sub formă de aversă, cu caracter torenșial și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Olt, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Jiului, Trotușului, bazinele superioare ale Timișului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, cursul superior al Siretului și în scădere pe celellalte râuri din țară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial însemnate cantitativ. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 67 și 30.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Girugiu – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Corabia – Zimnicea.