Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.06.2020 ora 07.00 – 01.076.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Buzăului și unele râuri din Dobrogea unde au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și a cursului Prutului – aval Ungheni şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei, Bistriței şi Trotuşului unde au fost în creştere doar prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din nordul, centrul și estul ţării și în Dobrogea ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Trotuș, Rm. Sărat, Putna, Jijia, Sitna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei, Bistriței,  și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bahlui și Bârlad, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
– COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+48) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
– COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600) – jud.IS,  Prut – Prisăcani (520+57) – jud. IS, Prut – Drânceni (630+55) – jud. VS și Prut – Fălciu (550+7) – jud. GL;
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Jijia – Chiperești (400+69) – jud. IS,  Prut Oancea (440+41) – jud. GL. 
În interval au fost emise o AVERTIZĂRE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.06 – 01.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 7600 m3/s, peste mediile multianuale ale luniilor iunie (6400 m3/s) şi iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.07.2020 ora 07.00 – 02.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei și cursul Prutului – aval Ungheni, unde vor fi în creștere  prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și de munte ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste:
– COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+25) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, Prut – Drânceni (700+10) – jud. VS;
– COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+50) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+75) – jud. IS și Prut – Fălciu (550+45) – jud. GL;
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Jijia – Chiperești (400+80) – jud. IS,  Prut – Oancea (440+90) – jud. GL. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa și în creştere pe sectorul Călaraşi – Tulcea.