Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul30.06.2019 ora 07.00 – 01.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Prutului (sectorul Ungheni-Prisăcani), unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe unele râuri din bazinele inferioare ale Vedei, Teleormanului, Argeșului, Ialomiței, Teleajenului, cursurile superioare ale Oltului, Trotușului, Prutului, cursurile inferioare ale Moldovei și Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unuii afluenți ai Oltului mijlociu și pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad, Jijia, Sitna și Bahlui.
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (435+1)-jud.GL  și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+16)-jud.GL.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.06 – 01.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Din datele primite până la ora 600, nivelul Dunării se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+9)-jud.TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.07.2019 ora 07.00 – 02.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând exceptând cursul mijlociu al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Se va situa peste  COTELE DE ATENŢIE râul Prut la staţiile hidrometrice Oancea (440+2)-jud.GL şi Şiviţa (360+70)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5800 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.