Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.05.2020 ora 07.00 – 01.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului, Timișului și Oltului, bazinele superioare ale Begăi și Bistriței, cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Siretului, în scădere pe râurile din bazinul hidrografic Siret (cu excepția bazinului superior al Bistriței și cursului inferior al Siretului), cursul superior al Prutului și afluenții acestuia, cursurile inferioare ale Someșului, Begăi, Timișului, Bârzavei și Jiului și relativ staționare pe celelalte râuri. 
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de  aversă  s-au mai înregistrat și pe unii afluenți ai Siretului superior, Bârladului superior și pe unele râuri din bazinul Jijiei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Timiș, Bârzava, Jiu, Neajlov, Prahova, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe cursurile superioare ale Moldovei, Bistriţei și peste normalele lunare pe râurile din bazinul hidrografic Suceava, bazinul superior al Buzăului şi cursurile superioare ale Motrului, Teleormanului, Siretului și Prutului. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.05 – 01.06.2020 a fost în creştere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat, Brăila- Tulcea și la Cernavodă, în scădere pe sectorul Bechet – Călărași și la Vadu Oii și relativ staționare la Hârșova.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Timișului, Oltului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, bazinele superioare ale Begăi, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotușului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, cursurile inferioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului și Prutului, în scădere pe râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului și cursul inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte, în special în zona centrală și de sud a țării,  ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ și cu caracter torențial.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4050 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Bechet, în scădere pe sectorul Corabia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.