Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.05.2019
ora 07.00 – 01.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Ca urmare a precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  în bazinele hidrografice Teleajen, Prahova şi Niscov. 
Din datele primite până la ora 600, se situează peste:
COTA DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (550+5)-jud.SM  
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+40)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+33)-jud. SM
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (350+43)-jud. SM, Tur – Turulung (360+32)-jud.SM, Budac – Budacu de Jos (130+19)-jud.BN, Crișul Negru – Tinca (350+44)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+120)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+114)-jud. AR, Fîrdea – Gladna (110)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+9)-jud. TM, Vârghiş – Vârghiş (50+28)-jud.CV, Prut – Fălciu (500+34)-jud.VS, Prut – Oancea (440+61)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+60)-jud.GL.
 
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Topolog – Saraiu (400+30)-Jud.CT, Mierea – Niscov (250+20)-jud.BZ, Sighişoara – Barzii (200)-jud.AR, Budac – Budacu de Jos (190+50)-jud.BN,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Fîrdea – Hăuzeasca (180+5)-jud.TM.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Bârlad, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.  
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.05 – 01.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 9000 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul (ora 18:00) s-a menținut peste FAZA I DE APĂRARE (380+7).
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.05.2019
ora 07.00 – 02.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor sub formă de averse torențiale, prognozate și propagării.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+40), Crasna – Berveni (590+20)-jud. SM:
COTELE DE ATENȚIE  Crișul Negru și Prut cu valori cuprinse între 20 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 31.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staţionar (9000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea. 
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul se va menține peste FAZA I DE APĂRARE (380).